Regulamin

Regulamin

1. Wstęp - kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność 

Internetowy sklep modelarski "bocianmix.pl" prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet. Sprzedaż prowadzona jest również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym: 

Bocianmix 
ul. Sobieskiego 198
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 605 062 340 
modele@bocianmix.pl 

Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej http://www.bocianmix.pl  

2. Dane osobowe

Rejestrując konto klienta a następnie składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie bocianmix.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta przy rejestracji jest dobrowolne, choć zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.
Celem skutecznej realizacji zamówień, dane teleadresowe klienta są przekazywane do firmy kurierskiej , realizującej przesyłki kurierskie.
Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa podania nieprawdziwych danych osobowych. Firma ZHU Bocian Piotr Cieślar dostarcza osobom, których dane osobowe zebrała, wszelkich żądanych informacji na temat ich przetwarzania, środków dostępu i wprowadzania w nich zmian.

3. Produkty

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostepności produktu strona aktualizowana jest kilka razy dziennie, to z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, bocianmix.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Ceny

Ceny towarów oferowanych na stonie sklepu zawierają podatek VAT.
Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.
Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu bocianmix.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Składanie i realizacja zamówień

W wyjątkowych przypadkach, dopuszczalne jest również złożenie zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem.
Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.
Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości.

6. Płatności

Jako płatnik VAT, sklep bocianmix.pl wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne lub faktury VAT.

Warunkiem otrzymania na zamawiane produkty faktury VAT jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. W przypadku gdy Klient nie wyrazi chęci otrzymania faktury VAT, do przesyłki zostanie załączony paragon fiskalny.
Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówiony towar można dokonać:

- Płatnością pobraniową - płatne gotówką kurierowi przy dostarczeniu towaru lub przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym (nie dotyczy przesyłek wysłanych listem poleconym Poczty Polskiej oraz przesyłek wysyłanych poza granicę Polski).
- Płatnością przelewową - przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmy ZHU Bocian Piotr Cieślar:

ZHU Bocian Piotr Cieślar
ul. Sobieskiego 198
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-013-19-08
ALIOR: 58 2490 0005 0000 4500 1070 4739

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

7. Dostawa i odbiór towaru

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy. W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.

Sklep definiuje dwie formy dostarczenia i odbioru towaru: "Przesyłka" oraz "Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym".

Przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt przesyłki, niezależnie od formy płatności za zamówienie jest stały i wynosi 18 zł dla przesyłek dostarczanych w dni robocze (pn - pt) na terenie Polski. Opłata ta obowiązuje dla przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez przewoźnika wymiarów i masy (najdłuższy bok + obwód przesyłki maksymalnie może wynieść 300 cm, maksymalna masa 1 przesyłki to 30 kg brutto). Koszt transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący. Koszty przesyłki paczek ponadwymiarowych każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo bardzo wysokiej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Sklep dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego powstałe dodatkowo koszty transportu winny zostać opłacone przez Zamawiającego.

W indywidualnych przypadkach, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków transportu, Sklep dopuszcza możliwość wysyłki towaru do Klienta za pośrednictwem innej, wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony, lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu. Jeśli towar w imieniu zamwiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

8. Zwroty, reklamacje i serwis

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

9.1 - Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa:

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku zawarcia umowy kupna/sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku, Towar należy dostarczyć do Sklepu wraz z dowódem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w którym muszą również zostać zawarte:

Imię i Nazwisko Klienta
Adres Klienta
Numer Zamówienia
Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego (numer konta, dane posiadacza rachunku)
Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

zwrotu towaru:

- Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być opakowany w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.

Sklep zobowiązuje się do zwrotu wartości zwracanego zamówienia na podane konto bankowe. Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków zostanie wykonany na wskazane konto bankowe maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.

W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem".

9.2 - Reklamacje

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego przedmiotu, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. W celu wszczęcia przez Sklep procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć do sklepu w którym został on zakupiony, okazując przy tym dowód zakupu oraz dokładny opis wady lub defektu wraz z okolicznościami w jakich je wykryto. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) a także wyrażone roszczenie względem reklamowanego produktu.

Od chwili przyjęcia produktu w trybie reklamacyjnym, w ciągu 14 dni sklep zobowiązuje się do udzielenia Klientowi odpowiedzi wraz z odpowiednim uzasadnieniem w kwestii uznania lub odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty odesłania produktu do Klienta w tym przypadku ponosi Sklep.

W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, koszty odesłania produktu do klienta ponosi Klient.

Przedmioty w których dokonano ingerencji w konstrukcję, modyfikacji własnych lub zerwano plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji.

9.3 - Serwis gwarancyjny i usługi serwisowe pogwarancyjne.

Sklep www.bocianmix.pl prowadzi modelarski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, Klient proszony jest o dostarczenie do sklepu produktu wraz z dokładnym opisem uszkodzenia. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie się naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

10. Załączniki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl